Istraživanje NVO vs COVID19

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) će u okviru svojih mogućnosti doprinijeti ublažavanju posljedica uzrokovanih vanrednom situacijom, pandemijom COVID 19. Svjesni smo da će vanredna situacija ostaviti velike posljedice na sve sektore društva, uključujući i nevladin sektor.

Read More