Portal Drina Press je neprofitno javno glasilo civilnog društva (Community Media) posvijećeno slobodnom, objektivnom i odgovornom novinarstvu u zajednici. Poseban foklus našeg interesovanja je u domenu razvoja kritičke svijesti, mišljenja te građanskog novinarstva.

Šta su mediji civilnog društva i mediji zajednice

Mediji civilnog društva globalno se češće nazivaju mediji zajednice (community media). Prema UNESCO-u, mediji zajednice odlikuju se odgovornošću prema zajednicama kojima služe i često nastaju kao rezultat rada važnih i popularnih društvenih pokreta, koji nastoje da otvore prostor za sudjelovanje građana, bez političkog ili komercijalnog uplitanja. Oni su nezavisni, u vlasništvu su određene zajednice, koja i upravlja njima. Pri tom se pod pojmom „zajednica“ ne podrazumjeva samo geografska već i svaka druga vrsta civilne zajednice ljudi.

Evropski parlament donio je 25. septembra 2008. godine Rezoluciju o medijima zajednice u Evropi u kojoj se, između ostalog, navodi da je važna uloga medija zajednice da jačaju kulturnu i jezičku raznolikost, društvenu uključenost i lokalni identitet, identitet specifičnih društvenih grupa, interkulturalni dijalog i toleranciju.

U Rezoluciji se posebno naglašava potreba da mediji zajednice moraju da ostanu neprofitni i nezavisni od političkih uticaja i da budu angažovani prije svega u aktivnostima koje se tiču javnog i društvenog interesa, kao i da budu otvoreni za učešće članova određene društvene zajednice.

U Rezoluciji se navodi i definicija medija zajednice pa se kaže da su to: „…mediji koji su neprofitni i u vlasništvu zajednice ili su odgovorni prema društvu kojem žele da služe. Oni su otvoreni za sudjelovanje u kreiranju programa i za upravljanje od strane članova zajednice“.

Komitet ministara Saveta Evrope donio je 11. februara 2009. godine Deklaraciju o ulozi medija zajednice u promociji društvene kohezije i interkulturalnog dijaloga, u kojoj se mediji zajednice prepoznaju kao posebna vrsta medijskog sektora, koja se razlikuje od javnih medijskih servisa i komercijalnih medija. U Deklaraciji se naglašava i potreba da se usvoje zakoni kojima se reguliše postojanje medija zajednice, kao i da ih finansiraju nacionalni, regionalni i lokalni nivoi vlasti.

Naš portal nastoji da održi i poštuje najviše standarde medijske profesije na način kako to primenjuju neprofitni, građanski i mediji zajednice. To, prevashodno, znači da sebe štitimo od direktnih i posrednih uticaja iz ekonomskih i političkih sfera.

Drina Press Portal je osnovan daleke 1997. godine kao tadašnji nezavisni list pod imenom Revija Drina koja je takođe bila medij civilnog društva (community media) i informisanja građana lokalne zajednice srednjeg dijela Podrinja i istočne BiH/RS. Tada smo radili u sastavu “Radio Drina” i informativne grupe „Drina Press Internacional“ doo.