Izdavač: Centar za održive zajednice Communis

Adresa izdavača: Skelani bb, 75430 Srebrenica, Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

Izdavač i glasilo su registrovani u nadležnim Registrima:

Registar izdavača koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pod brojem 399, od dana 31. 01. 2014.

Registar javnih glasila koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pod brojem 123, od dana 15. 02. 2014.