Izdavač: Centar za održive zajednice Communis

Adresa izdavača: Skelani bb, 75430 Srebrenica, Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

Izdavač je upisan i registrovan u nadležnim Registrima:

Registar izdavača koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pod brojem 399, od dana 31. 01. 2014.

Portal Drina Press je upisan u nadležni Registar:

Registar javnih glasila koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pod brojem 07.06/053-20/2019-2.

Glavni i odgovorni urednik: Branko Stevanović

Redakcija: Mladen Sarić, Danka Radovanović, Vedrana Bogdanović, Zorana Štrbac.