Podrška medijskoj pismenosti i aktivizmu

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ objavila je poziv za prijedloge projekta.

Cilj ovog poziva je podrška organizacijama civilnog društva u urbanim i ruralnim područjima u razvoju medijske i informacijske pismenosti, medijskog aktivizma te suzbijanju deznformacija i polarizacije.

Poziv je dio regionalnog projekta „Naši mediji“, podržanog od strane Evropske unije, koji se implementira u nekoliko zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva koje djeluju u oblasti medija, slobode izražavanja, digitalnih tehnologija, obrazovanja, ljudskih prava ili rodne ravnopravnosti.

Organizacije mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama, pri čemu se daje prednost partnerstvima.

Ukupan budžet ovog poziva je 45.500 EUR, a vrijednost svakog predloženog projekta treba biti između 7.000 i 15.000 EUR. Trajanje projekta možđe biti između 9 i 8 mjeeci.

Međudržavna partnerstva nisu obuhvaćena ovim pozivom. Organizacija može biti glavni podnosilac prijave u samo jednom projektu, ali može biti partner u drugim projektima ovog poziva.

Rok za podnošenje prijava je 19.02.2024. Za pitanja u vezi sa pozivom, možete se obratiti putem e-mail adrese ourmedia@media.ba, najkasnije 5 dana prije isteka roka za prijave.

Informativna sesija će se održati online, 26.01.2024. u 14:00h. Registracija za sesiju je otvorena na web stranici poziva.

Detaljne smjernice za aplikante i aplikacioni formulari mogu se pronaći na zvaničnoj web stranici poziva.

Važno je da obratite pažnju na kontrolnu listu u obrascu Opis projkta, kako biste dostavili sve potrebne dokumente sa prijavom.

Dodatne informacije , poput nacrta ugovora o grantu i formulara za izvještavanje, biće redovno objavljivane na zvaničnoj web stranici poziva.

 

Izvor: www.media.ba