Peta Škola za mlade

Centar za postkonfliktna istraživanja, u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica, najavljuje petu Školu za mlade Srebrenica. Ovaj značajan događaj će se održati od 7. do 12. jula 2024. godine u Srebrenici. Škola će okupiti mlade ljude iz raznih krajeva svijeta, kao i iz Bosne i Hercegovine, pružajući im priliku za duboku refleksiju i edukaciju o jednom od najtragičnijih trenutaka naše novije povijesti.

Škola za mlade Srebrenica predstavlja sedmodnevni obrazovni program koji se od 2020. godine neprekidno održava svakog jula u Memorijalnom centru Srebrenica. Namijenjena je mladim aktivistima, umjetnicima i studentima starosti od 18 do 30 godina, iz zemalja Zapadnog Balkana i cijelog svijeta. Kroz niz pažljivo osmišljenih aktivnosti, seminara i treninga, škola ima za cilj podsticati učenje i kritičko promišljanje o temama suočavanja s prošlošću, tranzicijske pravde te prevencije genocida i masovnih zločina.

Ovaj inovativni obrazovni program omogućava mladima da diskutuju o prevenciji nasilja, memorijalizaciji nasilne prošlosti i izgradnji mira. Učesnici će imati jedinstvenu priliku da sagledaju lokalne narative kroz globalne perspektive, te slušaju predavanja uglednih stručnjaka sa univerziteta kao što su Univerzitet u Stockholmu, Univerzitet Kolumbija, Univerzitet u Salzburgu, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Sadu, London College of Communication, RMIT University Melbourne i Manhattan College.

Tokom trajanja Škole, učesnici će biti smješteni u „Kući susreta“ – Fondacija Kuća dobrih tonova i Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus. Također će imati priliku posjetiti prostorije Kuće dobrih tonova, koja ima za cilj omogućiti djeci i mladima u Srebrenici pristup kvalitetnim edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima.

Prema riječima Ismara Porića, generalnog menadžera Kuće dobrih tonova: „Nema boljeg mjesta od Srebrenice da osmišljavamo načine za izgradnju mira i učimo o ljudskim pravima i demokratiji. Srebrenica je prelijep grad sa bogatim prirodnim resursima i teškim historijskim nasljeđem.“

Prijave za petu Školu za mlade Srebrenica biće otvorene od 20. maja do 20. juna 2024. godine. Odabrani učesnici će biti obavezni prisustvovati tokom cijelog trajanja škole, a organizatori će snositi sve troškove učešća (prevoz i smještaj). Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem obrasca dostupnog ovdje i slanjem na email adresu: events.pcrc@gmail.com. Rok za prijave je 20. jun 2024. godine.