Međunarodni Dan biodiverziteta

Danas je Međunarodni dan biodiverziteta, a tim povodom objavljujemo da je biodiverzitet Bosne i Hercegovine bogatiji za novu vrstu dnevnog leptira kojeg je registrovala grupa istraživača iz Srbije ( Miloš Popović i Iva Stojanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu) i BiH ( Dejan Kulijer iz Zemaljskog muzeja iz Sarajeva i Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu) tokom istraživanja faune dnevnih i noćnih leptira u okolini Dobruna i Rudog.

Riječ je o vrsti Anthocharis damone koja je do sad u Evropi zabilježena u južnoj Italiji, Grčkoj, Makedoniji i Albaniji, te se smatra mediteranskom vrstom koja naseljava samo toplija područja. Međutim, suprotno procjenama, pronađena je u Srbiji 2015. godine što predstavlja izolovanu koloniju udaljenu od susjednih čak 170 kilometara. Životni ciklus ovog leptira je isključivo vezan za jednu biljku – Isatis tinctoria koja raste na strmim, kamenitim, golim, južnim uglavnom serpentinskim padinama. Gusjenice se hrane dijelovima ove biljke, dok ženke polažu jaja na cvijet, i to najčešće samo po jedno.

Potvrđujući prisustvo ove vrste u BiH može se pretpostaviti da je češća na Balkanskom poluostrvu nego što se smatralo ranije.