Takmičenje znanjem o zavičaju

Danasa je održana jedinstvena radionica pod nazivom „Zanimljiva istorija Srebrenice, Bratunca, Milića i Vlasenice: događaji, lokaliteti, običaji i ličnosti kojima se ponosimo“, koja je okupila 40 mladih iz četiri grada Birča, uzrasta od 14 do 17 godina. Ova radionica je samo jedan od petnaest susreta tokom kojih će ovi talentovani mladi ljudi kreirati interaktivnu mapu svog kraja sa mentorskom podrškom stručnih predavača.

Danas su se mladi polaznici imali priliku upoznati i razgovarati sa uglednim profesorima istorije, predavačima i lokalnim aktivistima iz Srebrenice, Bratunca, Milića i Vlasenice. Adem Mehmedović, Boban Filipović, Zorica Ribar i Tatjana Golijanin su bili prisutni kako bi razgovarali o bogatoj kulturnoj baštini ovih gradova. Tema susreta su bili fascinantni stećci, ostaci starih rimskih naseobina, prirodne ljepote ali i manje poznate činjenice i zanimljivosti o našem kraju.

Ova pozitivna inicijativa ne samo da predviđa interaktivne radionice, već i izlete i praktičan rad na terenu kako bi se mladi ljudi obrazovali, zabavili i stekli nova prijateljstva. Cilj projekta je da unaprijede vještine mladih pojedinaca, koji će jednog dana postati vođe u svojim lokalnim zajednicama.

Projektom rukovodi udruženje „Prijatelji Srebrenice“, koji je dobio dragocjenu projektnu podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.