Važnost modernizacije i olakšavanja administrativnih procesa poslovni svijet davno je prepoznao kao bitnu kariku za unapređenje svoga poslovanja. Razlog tome je svjesnost da najsnažniji resurs svake organizacije predstavljaju ljudi i njihove sposobnosti. Važno je ulagati u pronalaske mehanizama koji će osigurati da administrativni procesi ne usporavaju rast organizacije, te da ostavljaju dovoljno vremena da uposlenici kreativno doprinose razvoju organizacije. Ljudi predstavljaju najvažniji resurs za svaku organizaciju i iz tog razloga izuzetno je bitno odabrati najbolje kandidate za svaku poziciju unutar organizacije. Proces prijava, pismenih i usmenih testiranja kandidata, selekcije i finalnog odabira zna biti vrlo dug i stresan. Prilagodba i usvajanje kulture organizacije predstavlja dodatne izazove za obje strane. Oblast ljudskih resursa u posljednje vrijeme dobiva sve veću pažnju od strane menadžmenta i polako prerasta u nauku o upravljanju ljudima u poslovnim procesima. To znači da je moguće naučiti neke od najvažnijih tehnika za dobro upravljanje ljudskim resursima.

Trening Administracija i ljudski resursi, učesnicima će ponuditi nova znanja i vještine u oblasti administracije i ljudskih resursa, koja proizlaze iz primjera dobre prakse u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Ključne teme koje će se obrađivati za vrijeme trajanja treninga su:

  • Upravljanje administrativnim procesima u organizaciji,
  • Proces odabira zaposlenika,
  • Razvoj i edukacija zaposlenika,
  • Motivacija i zadržavanje uposlenika.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE), Snaga lokalnog (USAID/LWCDA) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, trening je ograničen na maksimalno 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci.

Tehničke informacije:

Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, putnih troškova i smještaja za učesnike/ce koji dolaze izvan Kantona Sarajevo. Organizator nije u mogućnosti vršiti refundaciju putnih troškova na račun fizičkog lica, nego isključivo na račun organizacije. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Registracija je moguća putem ovog linka OVDJE.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem e-maila: nejla.memisevic@usaidinspire.ba, ili na broj telefona 033 778 772.

Detalji o događaju

Početak događaja 02-05-2024 12:30 pm
Završetak događaja 02-07-2024 1:30 pm
Početak registracije 01-16-2024 12:00 pm
Slobodnih mjesta 70
Krajnji datum prijave 01-25-2024 12:00 pm
Lokacija Sarajevo