Radionica: Prepoznati nasilje nad ženama

Udruga „Pravi Put“ organizuje besplatnu radionicu pod nazivom „Prepoznati nasilje nad ženama“ koja će se održati u hotelu „Bigeste“ u Ljubiškom, dana 19.01.2024. sa početkom u 19:00 sati.

Cilj ove radionice je edukovati žene o tome kako prepoznati nasilje.

Nasilje se definiše kao odnos u kojem jedna strana koristi ili prijeti upotrebom sile kako bi uticala na drugu stranu. To je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima sa ciljem sticanja moći kroz nanošenje psihičke i/ili fizičke boli.

Rizik od nasilja nas ženama često se povećava u vremenima krize u društvu ili državi. Žensko tijelo postaje bojno polje u sukobima, a nasilje se koristi za ponižavanje ili tlačenje.

Nedostatak socijalnih i pravnih sistema zaštite dodatno otežava situaciju, jer žene mogu biti istjerane iz svojih domova i odvojene od podrške.

Nedostatak prijava i dostupnih podataka kroz redovne statistike otežava praćenje nasilja nad ženama u humanitarnim hitnim situacijama.

Nasilje nad ženama ima ozbiljne posljedice na zdravlje djece i socio-ekonomske posljedice na porodicu, zajednicu i društvo u cjelini.

U Bosni i Hercegovini, žrtve nasilja u porodici sve više se hrabre da prijave nasilje nadležnim institucijama i traže pomoć od nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjima.

Nasilje nad ženama definisano je kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije prema ženama, uključujući fizičko, seksualno, psihičko i finansijsko nasilje, kao i prijetnje i proizvoljno lišavanje slobode.

Nasilje u porodici se definiše kao fizičko, seksualno, psihičko i ekonomsko nasilje koje se događa unutar porodice ili domaćinstva,bilo između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, bez obzira na to da li dijele isto prebivalište.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti se putem linka:

https://lnkd.in/dHXdSbXp

https://forms.gle/8pU6xqa3JWbFhYSX7

 

Izvor: www.mrwza-mira.net