USAID Turizam: Poziv za privatne kompanije i udruženja

USAID Turizam raspisuje javni poziv za sve privatne kompanije i udruženja koja posjeduju potvrđeno iskustvo u razvoju turističkih proizvoda, kreiranju i jačanju turističke ponude, kao i uspostavljanju veza između poljoprivredne proizvodnje, turizma i ruralnog turizma.

Cilj ovog poziva je podržatinapore ovih subjekata i jačanju i proširenju njihove ponude, posebno ako su aktivni u okviru projekta Vinska cesta Hercegovine (HWR) i Najljepša sela BiH (MBV).

Javni poziv obuhvata sljedeće ciljne aktivnosti:

  1. Pretvaranje proizvoda poput rukotvorina i poljoprivrednih proizvoda u turističke proizvode.
  2. Razvoj novih ili unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda ili iskustava, posebno u okviru projekta HWR i MBV.
  3. Pružanje tehničke podrške u razvoju, pakovanju, prezentaciji, ponudi, prodaji, marketingu i promociji turističkih proizvoda.
  4. Podrška lokalnim događajima i iskustvima koja povezuju vinarije sa drugim proizvođačima u turističkom lancu.
  5. Podsticanje saradnje među lokalnim biznisima radi stvaranja lanaca vrijednosti u turizmu koji mogu privući veći broj turista.
  6. Stvaranje i unaprjeđenje naprednih turističkih iskustava.
  7. Nabavka ključnih materijala i resursa potrebnih za uvođenje i održavanje posebnih turističkih iskustava.

Ovaj javni poziv pruža priliku za podršku i razvoj turističke industrije u Bosni i Hrcegovini, posebno u ruralnim područjima.

Svi zainteresovani subjekti sa potvrđenim iskustvom u navedenim oblastima mogu poslati svoje prijave za grantove kako bi ostvarili podršku u svojim nastojanjima da ojačaju i prošire svoju turističku ponudu.

Za dodatne detalje i uslove, preuzmite dokumente na www.mreza-mira.net

 

Izvor: www.mreza-mira.net