Zaista ovaj čovjek bijaše sin Božiji!

Pravoslavni Hrišćani danas obilježavaju najtužniji dan u godini, dan kada je Pontije Pilat osudio Isusa Hrisa i dan kada je razapet na krstu. „I Pilat presudi da bude kao što oni ištu. I pusti onog što iskahu, koji biješe bačen u tamnicu za bunu i za krv; a Isusa ostavi na njihovu volju“ (Jevanđelje po Luki 24-25).

Jevanđelista Luka kazuje kako je Isus nepravdeno osuđeni Bog koji je stradao zbog grijeha ljudi. Dok zapisuje ovaj događaj Luka primjećuje među određenim brojem ljudi jednaku karakteristiku: to su oni koji se rugaju – narod, knezovi, jedan od obješenih. I takvi ljudi postoje danas. Ljudi koji se ismijavaju Bogu, Isusu, njegovim sledbenicima i svemu što je povezano sa tim.
Sa druge starane bilo je ljudi koji su žalili Isusa i vjerovali da je nepravedno osuđen. Jedan od tih ljudi je i rismski kapetan, koji gledavši muke Isusove uzviknu: Zaista ovaj čovjek bijaše sin Božiji!

Dok čitamo o Hristovim mukama, patnji na krstu, stradanju i smrti, jedino što možemo i trebamo uzviknuti su riječi ovog rimskog kapetana: Zaista ovaj čovjek bijaše sin Božji.

Vedrana Bogdanović
Foto: Pixabay