„Položaj stanovništva Skelana“

Danas je u Skelanima održana tribina na temu: „Položaj stanovništva Skelana“. Počastvovani gost tribine bio je Dragan Đokanović, doktor medicine, specijalista pedijatrije. Nekadašnji ministar za boračka prava Republike Srpske. Formirao je, 1993. godine, Ministarstvo za pitanja boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u Vladi Republike Srpske.

Cilj tribine je bio da  se izlože neka suštinska pitanja i problemi stanovništva Skelana. Doktor Đokanović kazao je da su Skelani u istom položaju kao i 1992. godine, da do danas nisu uspjeli da povrate status opštine, te obezbjede bolje uslove za svoje stanovništvo. Glavni problem je što su se kao narod opustili čim je prošao rat, smatra doktor Đokanović.

Tokom tribine građani su bili u mogućnosti da izlože svoje probleme i predlože riješenje istih. Doktor Radomir Pavlović takođe je prisustvovao tribini i kazuje da su u Skelanima poražavajući podaci kada je pitanju rađanje djece, upis djece u škole, uopšte opstanak mladih. To su suštinska pitanja koja bi trebalo promijeniti. Nezavisno od politike, stranačkog opredjeljenja, doktor Pavlović je kazao da će se pridružiti ljudima koji pokrenu inicijativu da Skelani budu bolje mjesto za sve građane.

Doktor Đokanović je istakao da građani Skelana ne treba da budu skromni, preskromni, da zaslužuju da im se vrati status opštine i da postanu grad što je i njegov cilj kada je u pitanju pomoć stanovništvu Skelana. Skelani treba da budu grad koji će zadržati mlade ljude, koji će pokazati da je okružen mnogim prirodnim ljepotama, čiji resursi mogu da obezbjede bolji život svim građanima.  Potrebno je probuditi svijest u narodu da može da bude bolja situacija od sadašnje, te izložiti konkretne probleme i riješenja, zatim formirati delegaciju od nekoliko članova, koji će biti glavni predstavnici u rješenju suštinskih pitanja. – zaključio je Đokanović

Skelani su mali gradić na Drini. Skelani se smatraju jednim od najstarijih antičkih lokaliteta u srednjem Podrinju. Sa istorijskog stanovišta, možemo da kažemo da su na ovim prostorima naučnici na prilično velikom prostranstvu otkrili nekoliko rimskih objekata iz 2. i 3. vijeka. Pronađena je rimska bazilika, hramovi, ciglana, građevine i razni spomenici rimske kulture. Imajući u vidu ove podatke i osvrnuvši se na sve prirodne resurse i ljepote ovog područja, Skelani zaslužuju bolji status, kao što i stanovništvo Skelana zaslužuje bolji život.

Vedrana Bogdanović