Народна и Универзитетска библиотека РС

Кроз историју (од 1886. до 1999. године). Народна и универзитетска библиотека Републике Српске има дугу и богату традицију која потиче још из друге половине деветнаестог вијека. Под окриљем Српско-православне  богословије, 1868. године оснива се, према наводима Петра Кочића, једна од најстаријих у српству, Српска читаоница која у свом саставу има и библиотеку.

Одмах по оснивању ова читаоница бива снабдјевена новинама, часописима и књигама. Први прекид њеног рада услиједио је 1875. године, а борба за поновно отварање, али сада као самосталног друштва, траје све до 1893. године. Од тада па све до 1941. године (ако се изузму  краће забране њеног рада 1908, 1913, 1914–1918. и 1931–1934. године) Српска читаоница непрестано повећава и обогаћује своју активност и дјеловање.

Систематски се повећава број приманих новина и часописа на неколико језика, повећава се број књига, као и број читалаца. Њена Библиотека, која је имала сва обиљежја народне, била је врло добро организована и уређена библиотека са богатим књижним фондом.

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бања Луци је јавна установа која, на специфичан начин, обједињује три основне функције свог дјеловања: националну, универзитетску и градску.

Посредством сопственог идентитета културе, образовања и науке, ова некада народна библиотека, осамдесетих година прошлога вијека, у жељи да под својим сводом окупи што више напредних мисли постаје чланица Универзитета у Бања Луци и прераста у Народну и универзитетску библиотеку „Петар Кочић“. Непуних двадесет година послије ова библиотека, не дозвољавајући да је град у коме је деценијама ширила јачање културних, научних и духовних потенцијала остави корак иза себе почиње да врши и националну функцију за свој ентитет.

Наиме, када је град Бања Лука постао административни центар Републике Српске, њена некада народна, а потом и универзитетска библиотека, сазријева у националну библиотеку Републике Српске вршећи културну, информациону, научноистраживачку и развојну дјелатност библиотечког система Републике Српске. Захваљујући ширини и богаству свог дјеловања ЈУ НУБ РС је и матична библиотека за све библиотеке на простору Републике Српске 

Зорана Штрбац

Фото: Pixabay