Najveća I Najstarija Površina U BIH

U Republici Srpskoj trenutno postoje tri nacionalna parka: Nacionalni park Sutjeska, Nacionalni park Kozara i Nacionalni park Drina. Do 2025. godine planirano je formiranje i četiri nova: Orjen kod Trebinja, Kanjon Tare i Ljubišnja kod Foče, Vitorog kod Šipova i Ozren na području općina Doboj i Petrovo.

Nacionalni parkovi obiluju bogatim prirodnim bogatstvima i kulturno istorijskim naslijeđem, te su pogodni za razne vidove turizma. Nacionalni park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park i po svojim prirodnim vrijednostima i ljepotama biser Jugoistočne Evrope. U samom srcu nacionalnog parka nalazi se prirodni rezervat Perućica. Koja predstavlja najočuvaniju i najveću prašuma u Evropi. Zbog svih prirodnih ljepota kojima obiluje, nacionalni park predstavlja izuzetan potencijal za održivi razvoj i otvara mogućnosti za stvaranje modernog, održivog i korisnicima prilagođenog nacionalnog parka.

Prostor Nacionalnog parka spaja teriporiju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, što predstavlja prirodnu, kulturnu i istorijsku specifičnost.

„Najveći i najstariji u BiH površina novog pemjera 16.052 ha gazduje i Posebnim lovištem Zelengora na površini od 49.106 ha, park presjeca rijeka Sutjeska u dužini od 12km djeleći područje na dva djela izrazito planinskog terena. Zone zaštite su definisane u tri režima u čijem se graničnom obuhvatu nalaze očuvane prirodne vrijednosti – šumski kompleksi, staništa biljaka, vegetacije i faune kao i kulturno-istorijskoh (stvorenih) objekata koje potvrđuju kontinuitet institucionalnog bavljenja zaštitom i očuvanjem ovog prostora. Proglašen 1962. Nacionalnim parkom, termin ili prefiks Nacionalni ukazuje nam da je riječ o prostoru koji se poistovjećuje sa otadžbinom, njenim nasljeđem, osjećaju patriotizma i nacionalnim ponosom.“ -istakao je portal Nacionalnog parka Sutjeska

Istorija zvanične zaštite prirodne nacionalno parka datira još krajem 19.vijeka, tačnije 1893.godine je donijeta odluka o žaštiti divljači. Divljač je privukla pažnju tadašnjih austrijskih stručnjaka za zaštitu lovišta, pa se stavlja fokus na planinske habitate planine Zelengora. Između dva rata se nastavlja rad na djelatnosti u vezi zaštite. Početkom 50tih godina se donosi zakon o zaštiti prostora Perućice. Dok je 1962. godine prostor Sutjeske proglašava Nacionalnim parkom.

Od davne 1893. pa do danas, Nacionalni park stavlja akcenat na zaštitu i očuvanje svih prirodnih i kulturnih vrijednosti kojima park raspolaže.

Tekst: Vedrana Bogdanović