Društvene mreže u 2023.

Polako nam se približava kraj 2022. godine, a to znači da je vrijeme da sumiramo i predviđamo trendove koji su se pojavili u ovoj godini i koji bi mogli doći u godini ispred nas.

Tehnološka dostignuća sve su više prisutna, a promjene koje oni donose u sve sfere života vidljive su na svakom koraku. U skladu sa tim promjenama su i promjene u društvenim medijima. Društvene mreže, kanali komunikacije, neprestano se mijenjaju, razvijaju i prilagođavaju. Rast i razvoj društvenih mreža prati potrebe korisnika/ca tražeći inovativne i kreativne načine dosezanja i zadržavanja publike.

Korištenje društvenih medija je u stalnom porastu. Sa više od 4,74 milijarde aktivnih korisnika/ca, što je porast od 4,2% u usporedbi sa brojem prijavljenih korisnika/ca prethodne godine. Pandemija koja je započela 2020. godine bez sumnje je barem djelomično odgovorna za ogroman broj korisnika/ca društvenih mreža. Podaci to potvrđuju jer ljudi provode više vremena na omiljenim društvenim kanalima.

U nastavku navodimo nekoliko predviđanja na koja biste trebali obratiti pažnju u 2023. godini, jer će zasigurno upravo oni biti među top 10 trendova na društvenim mrežama.

Video sadržaj i autentičnost kao ključ

Video sadržaj je i kroz prethodnih par godina bio među glavnim trendovima, a to će se nastaviti i u 2023. godini. Ono što sve više postaje odlučujući faktor prilikom kreiranja video sadržaja jeste autentičnost. Ona je ta koja je glavni faktor uspjeha video sadržaja na platformama društvenih mreža. Autentičnost objava, originalnost, ono s čim se publika može poistovjetiti postaju sve više zahtjev, nego što je to do sad bilo očekivanje.