Srednjovjekovni grad Klotjevac

Prostor Republike Srpske nastanjen je od davnina. Svedok je nastajanja i nestajanja kultura i civilizacija, poprište je bitaka i ratova… Ostaci materijalne kulture trajan su znak života koji se u davna vremena odvijao. Vojna utvrđenja i stari gradovi bili su središta svih aktivnosti iz različitih istorijskih perioda kroz koje je prostor Republike Srpske prolazio. Napravljene su da štite i čuvaju. To im je uloga i danas, neumorni su čuvari prošlosti…

Klotijevac je srednjovjekovni grad u Republici Srpskoj podignut na nepristupačnom terenu u selu Klotjevac, u opštini Srebrenica. Stari grad i tvrđava Klotjevac potiče iz rimskog doba, trećeg veka i kasnog srednjeg veka, tvrde istoričari. Od tada do danas ova tvrđava je vodila i dobila mnoge bitke, prkoseći zubu vremena.

Grad je pripadao srpskoj plemićkoj porodici Pavlović i Dinjičićima. Predstavljao je jedan od njihovih graničnih gradova. Turci su ga zauzeli i porušili 1463. godine.

Zauzima areal od 100 x 20m, a objekti su prilagođeni kosi. Dobro su očuvane obe kule i platno koje ih povezuje, kao i objekat na terasi (tzv.konjušnice) koji se ruši u gradski potok. Na bregu zvanom Jatara, u arealu grada, sačuvano je desetak stećaka.

Nalazi se na levoj obali reke Drine iznad kanjona, odnosno akumulacionog jezera Perućac. Danas su vidljivi ostaci nekadašnjeg grada. Glavnina utvrđenja smeštena je na najvišoj koti brda. Na osnovu ostataka nekadašnje tvrđave, zaključuje se, da se grad Klotijevac sastojao od trougaonog obora sa tri bedemske kule i branič kulom, na najvišoj tački istočne strane. Odbrambeni bedem polazi ka jugoistočnom prevoju brda. Bedem je dug nešto više od 140 metara, a na sredini se blago lomi savijajući se prema južnoj strani. Bedem je ojačan sa dve kule kvadratne osnove, koje su zajedno sa bedemom štitile prilaz glavnom delu utvrđenja. Sa severne strane od glavnog utvrđenja postojala je jedna samostalna kula koja je branila centralni deo tvrđave sa severne strane. Debljina zidova Klotijevca varira od 1 do 2,5 metra.

Grad Klotijevac nema obeležja koja bi ga povezivala bilo sa vizantijskim stilom gradnje, niti sa gotičkim stilom.

Pošto je većina srednjovjekovnih bosanskih gradova građena na uzvišenjima, tako je i ovaj grad imao odbrambeni karakter. Imao je dobru preglednost tog dela kanjona Drine. Činjenica da se samo 7km nizvodno nalazi još jedna srednjovjekovna utvrda – srednjovjekovni grad Đurđevac, pokazuje istorijsku važnost ovog kraja.

Nekropole stećaka koje su u tom području opštine Srebrenica, a koje gravitiraju u okolini Klotjevačkog grada kao što su: Zlatovo kod sela Ljeskovik, Zaelisije, Urisići, Lubničko brdo i druga, pokazuju kontinuitet življenja odavnina na ovim prostorima.

Ovaj srednjovjekovni grad sagrađen je na litici reke Drine, a svojim izgledom pokazuje da je imao funkciju utvrde iz koje se kontrolisao prolaz kanjonom Drine. Izuzetno atraktivan, zbog nepristupačnosti terena do njega mogu doći samo najsmjeliji avanturisti.