Tvrdjava Djurdjevac

Opština Srebrenica je bogata kako prirodnim, tako i kulturno – istorijskim spomenicima. Na području opštine postoji nekoliko starih srednjevjekovnih gradova. Na prostoru opštine Srebrenice postoji pet srednjevjekovnih gradova i utvrđenja: Srebrnik, Klotjevac, Đurđevac, Kličevac i Šubin.

O Djurdjevcu skoro da nema nikakvih podataka. Ono što se zna da je mali grad odnosno tvrdjava koja se prostire na površini svega 30×10 metara. Takodje, se  može videti da je tvrdjava zidana lomljenim pritesnim kamenom. Lica zidova su pažljivo malterisana, izmedju je ubacivan lomljeni kamen i trpanac koji je zalivan krečnim malterom. Na taj način zid je dobijao čvrstinu.

Po onome što se zna, s obzirom da nije bilo arheoloških iskopavanja jeste, da srednjovekovni grad Djurdjevac potiče iz 15. vijeka.

‘’Ispod samog srednjovekovnog grada Djurdjevca nikada nije radjeno istraživanje, jedino se zna da on potiče iz 15 vijeka, jer postoji beleška. Da li postoje donji slojevi iz 12. i 13. vijeka mi to ne znamo’’, kaže Boris Radić arheolog.

Podgradje grada nije istraženo. Ispod se vide kameni temelji kuća i objekata.

Ono što je zanimljivo da je Djurdjevac iznad kanjona rijeke Drine, na jednom prostoru gde ga okružuje selo, što znači da nije potpuno izolovan.

Stari grad Đurđevac se nalazi na istaknutom visu iznad lijeve obale Drine. Vidljivi su ostaci kvadratne kule i dvorišta 30,5x7m, mjestimično visoki do 3m, a na padinama prema Drini ima ostataka i spoljnjeg bedema dužine oko 25 metara.

U pisanim izvorima se spominje 1444. godine zajedno sa predgrađem. Zajedno sa srednjovjekovnim gradom Klotjevcem, sa kojim ima i optičku vidljivost, činio je odbrambeni sistem istočne granice srednjovjekovne bosanske države. Interesantno je napomenuti da su oba grada podignuta na uzvišenjima koja dominiraju nad onim dijelovima toka rijeke Drine gde joj je kanjon najuži.

Sva utvrdjenja su gradjena na teško pristupačnim mjestima , lakim za odbranu. Medjutim, ono što je zanimljivo da se u srednjem vijeku još uvijek koriste antički putevi. Pored Djurdjevca prolazi rimski put koji vodi od Skelana prema jugu, skoro pa trasom današnjeg puta koji ga je pokrio pa se zbog toga danas ne može vidjeti.

Smatra se  da su gradovi pripadali srednjovjekovnoj plemićkoj porodici Pavlović.

Djurdjevac nema tragova života posle 1463. godine, a moguće da je i ranije stradao u turskim pohodima.

‘’Posle pada Bosne on ostaje u dubokoj zaledjini turskih osvajanja. Turci odlaze prema Ugarskoj pokušavajući da se probiju na Jadran u Panonsku niziju i njima je Podrinje bitno za plaćanje poreza, a takodje je bitno kontrolisati Srebrenicu zbog rudnika srebra, al te gradove Turci ne obnavljaju’’, kaže Radić

Prostor Republike Srpske nastanjen je od davnina. Svedok je nastajanja i nestajanja kultura i civilizacija. Poprište je bitaka i ratova. Ostaci materijalne kulture Trajan su znak života koji se u davna vremena odvijao. Vojna utvrdjenja i stari gradovi bili su središta svih aktivnosti iz različitih istorijskih perioda kroz koje je ovaj prostor prolazio. Napravljene su da štite i čuvaju. To im je uloga i danas. Neumorni su čuvari prošlosti.