DŽamija u Osatu

Iz potrebe za organizovanjem duhovno-vjerskog zivota, sagrađena je i džamija u Osatu kao objekat društveno-kulturne i duhovne sadržajnosti islamskog stanovništva. Iako ne postoji pisani trag o tačnom vremenu izgradnje džamije u Osatu, može se sa sigurnošću tvrditi da je ova džamija prvi put izgrađena najkasnije u 16. stoljeću, kada je proces prihvatanja islama već bio uveliko zaokružen. Na ovakav zaključak upućuje i vrijeme izgradnje džamija u samom gradskom dijelu Srebrenice, za koje postoje pisani tragovi i spomenici.

Od tada pa sve do današnjih dana, džamija u Osatu je bila centar duhovnog života i okupljanja Bošnjačkog stanovništva sa prostora Osata. Budući da su stoljeća nakon izgradnje džamije bila veoma burna, obilježena čestim ratovima i bunama, džamija je tokom svog postojanja više puta rušena i paljena, da bi nakon toga svaki put bila ponovo obnovljena od strane samih mještana.

U posljednjem ratu (1992.-1995. godine) u potpunosti je srušena miniranjem u proljeće 1993. godine od strane vojske i policije RS-a. Ponovo je obnovljena donacijom kuvajtskog naroda i prilozima džematlija sa ovog prostora, nakon procesa povratka prognanog Bošnjačkog stanovništva na područje Osata. Svečano je otvorena 10. jula 2008. godine.