U Srebrenici bez posla 1387 ljudi

Prema zvaničnim podacima Zavoda za zapošljavanje, u Srebrenici se na birou rada nalazi 1387 osoba i u odnosu na pršlu godinu broj nezaposlenih lica na evidenciji Zavoda skoro da je nepromenjen.

Od 1387 upisanih njih 533 je bez kvalifikacija, kažu u birou za zapošljavanje. Polukvalifikovanih je 36 dok je sa srednjim stručnim obrazovanjem 248 lica. Na birou se nalazi 352 lica sa četvrtim stepenom stručne spreme, dok je dvoje visokokvalifikovanih za rad. Sa višom školskom spremom je 12 srebreničana, a sa višim obrazovanjem 95, dok je mastera devet. Poslednji ažurirani podaci iz oktobra  pokazuju da se tokom tog mjeseca zaposlilo 18 osoba.