VSTS BiH: „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

Visoki sudski i tužilački savjet BiH i ove godine obilježava Međunarodnu kampanju pod nazivom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, što ima za cilj da ukaže na jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava.

Kampanja simbolično počinje danas na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

Rezultati istraživanja pokazuju da je u BiH čak 47 odsto žena tokom života iskusilo neki oblik nasilja, što ukazuje na potrebu intenzivnijeg angažmana u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, saopšteno je iz Visokog sudstva i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH.

Kao doprinos u realizaciji globalne kampanje, VSTS će 4. decembra organizovati početnu obuku za savjetnike za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, s ciljem da se osiguraju jednaki radni uslovi u pravosudnim institucijama bez obzira na pol, promociju profesionalnog, zdravog i dostojanstvenog radnog okruženja kako bi se sprečile pojave seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

“VSTV BiH se zalaže za provođenje svih zakonodavnih i drugih mjera koje imaju za cilj osiguravanje pravnog, institucijskog i organizacijskog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, generalno zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja“, navedeno je u saopštenju.