Otkriven novi oblik stećaka

Prilikom realizacije projekta „Evidentiranje kulturnih dobara na području opštine Osmaci“ Goran Popović istoričar, je na mjestu zvanom Žarkulja u selu Sajtovići otkrio novi oblik stećaka.

Prema njegovim riječima, radi se o dvojnom stećku odnosno o dvije stele izrađene od jednog monolita.   Inače, dvojni stećci su veoma rijetki, a do sada je otkriveno samo oko 50 primjeraka na području istočne Bosne i zapadne Srbije. Međutim, svi oni su u obliku dvojnog sanduka ili sarkofaga (šljemenjak), kao i kombinacije ova dva oblika. Ovo je prvi put da je pronadjen dvojni stećak u obliku stele, rekao je Popović.

Prilikom pronalaska stećaka utvrdjeno je da na vidljivim površinama nema ornamenata. Sjeverna stela je 96 cm visine i 55 cm dužine, dok je visina južne stele 102 cm, a dužina 47 cm.

Na mestu zvanom Žarkulja većina stećaka je prevnuta ili pomjerena sa svog originalnog mjesta stajanja, dok središnji dio nekropole služi obližnjem stanovništvu kao divlja deponija.