Kako održati online sastanak

Pod utjecajem COVID-19 mnoge kompanije a i društvene aktivnosti su se iz realnog prebacile u virtuelni svijet. Online sastanci su sjajan način za povezivanje, obavljanje posla ali i pružanje prijeko potrebnog osjećaja rutine i sigurnosti.

Tehnologiju za online sastanke nije teško savladati. Danas postoji mnoštvo opcija koje odgovaraju različitim potrebama, tako na kursevima jezika koristimo Adobe Connect, sa porodicom i prijateljima Hangouts i Skype, a za kolege tu su Zoom, WebEx, GoToMeeting, Microsoft Teams i drugi. Za većinu novonastala situacija predstavlja veliki izazov, pogotovo ako se radi o starijim osobama ili ljudima koji se u svijetu tehnike i tehnologije ne osjećaju ugodno.

Zato je u ovom vremenu najvažnije imati strpljenja i razumijevanja. Na mnogim platformama je potrebno unaprijed zadati trajanje sastanka. Kako bi sastanak bio što efektivniji mailom proslijedite prethodno uspostavljenu agendu. Prilikom slanja agende podsjetite sve na mikrofone, slušalice i kamere. To će vam na samom početku skratiti minimalno 10 minuta problema sa tehnikom. Međutim, imajte na umu da bi i pored toga poteškoća svakako moglo biti kao i potreba za small talkom. Za vrijeme izolacije i stresnih situacija ljudi imaju izraženiju potrebu za komunikacijom, što je sasvim prirodno, normalno i razumljivo. Stoga isplanirajte desetak minuta i za to.

Cijeli tekst na sajtu MrežaMira ovdje!