Kako je Šćepan Polje dobilo ime

Reka Drina pripada Crnomorskom slivu, a nastaje spajanjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja.  Šćepan Polje je naziv predela u opštini Plužine u Crnoj Gori. Nalazi se u neposrednoj blizini graničnog prelaza između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naselje je sa severa okruženo kanjonom Tare, a sa zapada kanjonom Pive. Blizu naselja spajanjem Pive i Tare na teritoriji opštine Foča u Bosni i Hercegovini nastaje reka Drina.

A znate li kako je Šćepan Polje dobilo ime?

Šćepan Polje je dobilo naziv po hercegu Stefanu.

Stefan Vukčić Kosača (oko 1404 — 22. maj 1466) je bio osnivač vojvodstva Svetog Save, odnosno Hercegovine koji je nosio titulu hercega Svetog Save. Naslednik je Sandalja Hranića Kosače od 1435. godine, bio je najistaknutiji među Kosačama. Od 1440. do 1443. proširio je vlast na Omiš, Poljicu, Trebinje, Klobuk, trg Podgoricu i utvrđenja Medun i Soko (štitarski) u Gornjoj Zeti i Bar (Donja Zeta). Ugrožen od Mlečana i zetskoga vojvode Stefana Crnojevića, koji su mu ubrzo zatim oteli Bar, Gornju Zetu i Omiš, pomirio se s bosanskim kraljem Stefanom Tomašem, s kojim je do tada ratovao. U znak pomirenja pristao je na udaju kćeri Katarine za bosanskog kralja (1446). Godine 1448. priklonio se Osmanlijama i srpskom despotu Đurađu Brankoviću u napadu na bosanskog kralja i u manastiru Mileševa proglasio se „Hercegom od Svetog Save“.

Teritorija pod njegovom vlašću, od tada poznata pod imenom Hercegovina, protezala se od Lima do Cetine i od Rame do Kotorskoga zaliva. Na tom je prostoru bio samostalan vladar. Težnje za privrednim osamostaljenjem Hercegovine došle su do izražaja i u njegovim naporima da Herceg Novi razvije u pomorsko i trgovačko središte (1449. osnovao je radionicu sukna). Pritom je izbio rat s Kotorom i Dubrovnikom, koji je trajao 1451—1454, a u njega su se upleli i hercegovi protivnici (kralj Stefan Tomaš, hercegov sin Vladislav Hercegović Kosača, vlastela Vlatkovići i pojedini hercegovi vazali). Osmanska vojna pomoć upućena hercegu pokolebala je njegove protivnike pa se 1453. pomirio sa sinom Vladislavom, a 1454. s Dubrovnikom. Pošto su Osmanlije počele upadati u njegovu zemlju, pomirio se i s novim bosanskim kraljem Stefanom Tomaševićem (1461.)

Na brdu iznad Šćepan Polja nalazi se srednjovjekovni Soko Grad. Ova tvrđava podignuta je od strane hercega Stefana (Šćepana) Vukčića Kosače. Tvrđava je uništena od strane osmanlija pri njihovom osvajanju ovog dijela bosanskog kraljevstva. Ispod Soko Grada se nalazi manastir Srpske pravoslavne crkve posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, poznat kao manastir Zagrađe. Manastirsku crkvu je sagradio Stefan Vukčić Kosača.

Nakon pada Bosne 1463. njegove su zemlje postepeno, od 1465. godine, osvajale Osmanlije (Hum i Podrinje) i Mlečani (Neretvansku krajinu). Krajem života vlast mu je bila svedena na usko primorsko područje s Herceg Novim, koji su Osmanlije zauzeli 1483.

Katarina Despotović/ Wikipedija