Bratunac: Podjela besplatnih sadnica maline

U cilju povećanja površina pod zasadima maline na teritoriji opštine Bratunac i povećanju proizvodnje maline, opština Bratunac u saradnji sa preduzećem DOO “Malina – Bratunac“ dodjeljuje sadnice maline domaćinstvima koja se već bave ovom proizvodnjom i za domaćinstva koja tek počinju da se bave proizvodnjom maline.

Opština Bratunac je u saradnji sa Japanskom organizacijom JICA i UNDP zasnovala rasadnik maline DOO “Malina-Bratunac“ sa ciljem da se zainteresovanim domaćinstvima obezbijedi zdravstveno ispravna i sortno čista sadnica maline.

Na osnovu procjene na terenu od strane stručne službe rasadnika, potrebno je podijeliti sadnice maline za domaćinstava koja se već bave proizvodnjom maline i za domaćinstva koja tek počinju da se bave proizvodnjom maline. Maksimalan broj sadnica koji korisnik može dobiti je 1.200.

Molimo sve poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Bratunac, ukoliko žele obnoviti, proširiti ili zasnovati novi zasad maline sa sortama „Vilamet“ i „Miker“, da se jave u prostorije d.o.o.“Malina – Bratunac“, navodi se u obavještenju na sajtu opštine Bratunac.