Nova fiskalizacija u RS od februara

Testna faza nove fiskalizacije trebalo bi da počne u februaru. Za privrednike to neće značiti novi trošak jer će nove kase obezbijediti Vlada Republike Srpske. Zahvaljujući ovakvoj fiskalizaciji očekuje se povećanje prihoda i smanjenje obima sive ekonomije.

Nestanak struje ili interneta zbog kojeg kasni dnevni izvještaj, kase koje račun otkucavaju u evrima- samo su neki od poreskih prekršaja uočenih kao slabe tačke postojećeg sistema fiskalizacije. Ovakav sistem fiskalizacije uspostavljen je 2008. godine, te ga nakon 15-ak godina stručnjaci opisuju zastarelim.

Novi sistem fiskalizacije podržavaju i privrednici jer Vlada snosi trošak za nabavku novih uređaja. Procjenjuje se da će račun iznositi oko 13 miliona maraka.

Testna faza počinje u februaru, a do maja bi taj sistem trebao biti primjenjen u praksi, a podrazumijevaće da će Poreska uprava za otkucan račun znati u realnom  vremenu i moći će da  ga pregleda bez izlaska na teren.