Delegacija EU u BiH: BiH napreduje ka EU

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini javno se oglasila nakon što je Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine 30. avgusta usvojio pet zakona koji su ključni za evropski put zemlje.

Sastanak lidera stranaka koji je održan 22. avgusta doveo je do značajnog napretka u ispunjavanju 14 prioritetnih oblasti Evropske unije. Usvajanje ovih zakona ukazuje na pojačane napore i moguće napretke uz političku volju. Delegacija EU poziva na održavanje ovog zamaha, posebno kad je u pitanju vladavina prava i borba protiv korupcije.

Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je finalno dva ključna zakona iz evropskog paketa 30. avgusta, a to su zakon o slobodi pristupa informacijama i zakon ombudsmana za ljudska prava.

Treći značajan zakon iz ovog paketa, o izmenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, usvojen je u prvom čitanju, dok će se finalno izjašnjavanje održati do 6. septembra, prilikom kojeg će biti prihvaćeni amandmani.

Osim ovih triju zakona, Dom naroda je usvojio izmene zakona o strancima i zakon o vinu kao sledeće bitne akte za evropske integracije.

Izmene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine su ključni prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije, s fokusom na obezbeđivanje integriteta pravosudnog sistema u zemlji.

Mišljenje insistira na rešavanju sukoba interesa u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, garantovanju integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i transparentnosti rada.

Najviše primedbi na izmene zakona izneli su zastupnici iz opozicione Stranke demokratske akcije, ocenjujući da odredbe zakona, kao i amandmani, nisu u skladu sa očekivanjima Evropske unije.

Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini takođe je dala svoje mišljenje o predloženim amandmanima zakona, naglašavajući da je od ključne važnosti da vlasti u zemlji u potpunosti poštuju demokratske principe i principe vladavine prava, uključujući inkluzivnost, transparentnost i učešće.

Poticaj za hitno usvajanje ovog zakona stigao je i od Vijeća za implementaciju mira, koje je u junu naglasilo da zakon treba biti „u potpunosti usklađen sa standardima Evropske unije“, naročito u delu koji se odnosi na integritet.