Podrška nezaposlenim osobama

Kolektiv d.o.o. (Moj posao) objavljuje poziv svim zainteresovanim i odgovarajućim posloprimcima za sudjelovanje u projektu „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatne agencije za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“. Kolektiv je privatna agencija za posredovanje u zapošljavanju koja na području Bosne i Hercegovine postoji i uspješno posluje duže od dvadeset godina. Nudi usluge posredovanja u zapošljavanju, savjetovanje i informisanje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja,  organizuje osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih lica, ali i profesionalno usmjeravanje, informisanje i savjetovanje stručnih kadrova.

Kolektiv aktivno učestvuje u društveno-odgovornim kampanjama i projektima koji se bave pitanjem poboljšanja uslova na tržištu rada.Sarađuje sa preko 35.000 poslodavaca i 500.000 posloprimaca.

U prethodnom periodu, u okviru projekta: „Podrška nezaposlenim osobama kroz usluge privatne agencije za zapošljavanje“, finansiranog od strane Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i uz podršku Svjetske banke, pružene su usluge savjetovanja za preko 2.500 korisnika projekta, od kojih je preko 600 zaposleno u saradnji s preko 100 poslodavaca.

Projekat koji trenutno nudi Kolektiv takođe finansira Ambasada Švedske, a podržava Svjetska banka. Poziv je otvoren za neaktivne, nisko kvalificirane i dugoročno nezaposlene žene i dugoročno nezaposlene mlade muškarce, bez obzira da li su prijavljeni na biro za zapošljavanje ili ne,  s ciljem podrške njihovom ulasku ili povratku na tržište rada.

Pravo na učešće u Projektu imaju žene  koje su nezaposlene kontinuirano 12 mjeseci ili duže, bez obzira na nivo obrazovanja; čije obrazovanje je najviše SSS, koje su nezaposlene kontinuirano 6 mjeseci ili duže. Žene koje su nezaposlene i primile su socijalnu (novčanu) naknadu u zadnjih 18 mjeseci. Muškarci do 35 godina starosti koji su nezaposleni kontinuirano 12 mjeseci ili duže, bez obzira na nivo obrazovanja.

Kroz Projekat učesnici će imati obuka i edukaciju o procesima traženja posla i tržištu rada (priprema i pisanje biografije, priprema za razgovor za posao; “soft” vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornostima radnika i sl.). Zatim savjetovanje i spajanje sa poslodavcem. Obuku na radnom mjestu kod poslodavca, u zanimanju koje odgovara osobnom profilu nezaposlene osobe. Konkurs traje do 30.06.2023. godine.

Vedrana Bogdanović

Izvor: Mreža mira.

Foto: Pixabay