Strategija razvoja opštine Srebrenica

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Srebrenica o izradi Strategije razvoja opštine Srebrenica za period 2022-2026, broj: 01-022-42/22 od 2022. godine, Načelnik opštine Srebrenica formirao je razvojni Tim za izradu strateškog dokumenta, kao operativno, izvršno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje procesa strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nivou Opštine Srebrenica.

Strategijom razvoja opštine Srebrenica za period 2022-2029 definisaće se strateški pravci i prioriteti daljeg razvoja opštine Srebrenica, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Za izradu dokumenta primjenjuje se nova metodologija definisana Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 64/2021) i Uredbom o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 94/2021.), kojim su propisani osnovni koraci u procesu izrade, uz poštovanje zadate strukture, kao obaveznog dijela svakog strateškog dokumenta.

U periodu februar – april 2023. godine, Tim za izradu Strategije razvoja opštine Srebrenica pripremio je Nacrt strateške platforme, koji sadrži situacionu analizu, za čiju pripremu su korišteni relevantni planski dokumenti koji usmjeravaju budući razvoj u Republici Srpskoj, dostupni podaci nadležnih službi opštinske uprave, relevantni podaci iz različitih statističkih izvora, kao i podaci iz dokumenta.

Kako bismo dobili što kvalitetniji strateški dokument, neophodno je uključiti sve zainteresovane strane i osiguravanje učešća i doprinosa socio-ekonomskih aktera u procesu planiranja.

U skladu sa odredbama Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj pozivamo sve građane, privrednike, udruženja i nevladine organizacije i sve druge zainteresovane strane sa područja opštine Srebrenica da daju komentare, prijedloge i sugestije na Nacrt strateške platforme, kroz Obrazac za komentare.

Nacrt Strateškog plana možete preuzeti na sajtu opštine Srebrenica, kao i obrazac za komentare.

Vedrana Bogdanović