Djeca zarobljena u virtuelnom svijetu
JU Djeciji vrtic „Poletarac“ iz Srebrenice veceras je ugostio Dr Ranka Rajovica na predavanju za roditelje i prosvjetne radnike na temu
„Djeca zarobljena u virtuelnom svijetu“.
Dr Ranko Rajovic je ljekar i specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Osnivac i prvi predsjednik Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivaca Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Autor je NTC Programa, koji predstavlja primjenu neuronakua u obrazovanju.
Na predavanju koje je veceras odrzao u Srebrenici objasnio je glavnu ulogu NTC sistema učenja, a to je upotreba novih otkrića iz područja neuronauke u učionicama i u zivotu.
Program ovog učenja je zasnovan na poboljasnju fizičke aktivnosti djece kroz koje ce doći do poboljšanog razvoja i rada mozga u periodu najintenzivnijeg razvoja djeteta, a to je od rodjenja pa do desete godine starosti. Kako doktor Rajović ističe „mozak se razvija kretanjem“.
Doktor Rajović takodje navodi da djeciji misleni procesi počinju još u vrticu i zbog toga je potrebno razvijati kreativnu stranu ličnosti i aktivirati crvene regije u mozgu.
NTC program karakterišu tri faze sprovodjenja a to su: Evolutivno, podražavajuće aktivnosti, misaone klasifikacije i rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja.
Ovaj program se od 2008. godine sprovodi u Srbiji, a danas se NTC program sprovodi u 17 drzava Evrope.
Tekst i foto: Zorana Štrbac