Završena prva CIVILKA

Prva CIVILKA, konferencija agilnog civilnog društva u BiH održana je danas u Sarajevu. Naziv ovog skupa je „Rezultati poSTOJE“ a pomoću njega je otvoren dijalog o efektivnosti razvojne pomoći u Bosni i Hercegovini, kroz diskusije o lokalnom vlasništvu, stvarnim partnerstvima, odgovornosti i nedostatku rezultata uprkos velikim ulaganjima u razvoj naše zemlje. Upravo ovi izazovi dovode i do stagnacije i smanjenja prostora za djelovanje civilnog društva u BiH.

Najvažniji cilj Civilke je pokrenuti civilno društvo da konačno iziđe iz stanja apatije, u koje smo zapali zajedno sa ostatkom bh. društva.

„Civilno društvo u BiH je previše tiho, neuključeno u važne procese u društvu, gdje ima nikakvu ili sporednu ulogu. Mi u CPCD smatramo da se moramo izboriti za ulogu koju treba da imamo. Naša zemlja je u teškoj poziciji i moramo imati jako civilno društvo koje će doprinijeti demokratizaciji BiH, ističe Aida Daguda, direktorica Centra za promociju civilnog društva u BiH.

Prva CIVILKA je imala oko stotinu učesnika i učesnica, uz izlaganje 15 panelista i panelistica. Nakon diskusije u kojoj se analiziralo trenutno stanje, došlo se do seta preporuka koje će doprinijeti da ubuduće imamo bolje rezultate, u vidu pozitivnih promjena koje će donijeti vidljivu korist građankama i građanima BiH.

Planirano je da se konferencija održava svake godine sa novim temama o kojima je nužno otvoreno razgovarati. CIVILKA je mjesto susreta koje će doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju svih aktera u ovoj oblasti.

Zaključci konferencije bit će poznati uskoro.

Izvor: CPCD Sarajevo