Ekološka podrška opštinama u BiH

U okviru Druge faze Projekta upravljanja životnom sredinom u jedinicama lokalne samouprave (MEG) koji finansira Vlada Švajcarske objavljen je Poziv za podnošenje prijava za implementaciju projekta. Rok za podnošenje prijava je 06. avgust 2021. godine.

Opšti cilj Druge faze MEG projekta je demokratizacija lokalne uprave u BiH i uvođenje efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane sa fokusom na poboljšanja u području usluga vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama.

Cilj Javnog poziva je odabir 20 partnerskih jedinica lokalnih samouprava u kojima će se sprovoditi aktivnosti Projekta MEG u toku naredne četiri godine.

Na predmetni Poziv mogu se prijaviti sve JLS iz Republike Srpske/BiH, osim onih koje su učestvovale u prvoj fazi.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

MEG projekat pokrenut je 2016. godine i dio je Programa saradnje Švajcarske u BiH u oblasti Lokalne uprave i opštinskih usluga. Projekat finansira Vlada Švajcarske a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

rais.rs.ba