U Bratuncu izgradnja i adaptacija 65 stambenih objekata

U Bratuncu će u narednom periodu biti izgradjeno i adaptirano 65 stanova. U vezi sa tim danas su u sali bioskopa potpisani ugovori sa krajnjim korisnicima koji su ispunili uslove.

Podsjećanja radi, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je još prije dvije godine raspisalo Javni poziv za projekat stambenog zbrinjavanja, na koji  se tada prijavilo 167 korisnika. U medjuvremenu nadležne službe u izlaskom na teren utvrdile da oko 100 korisnika ne ispunjava kriterijume za dobijanje ili adaptaciju objekta za stanovanje.

Načelnik odeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac Ševko Karić je rekao da će od ukupno 65 objekata za stanovanje, 2/3 činiti objekti sagradjeni iz temelja dok će 1/3 njih biti adaptirana. Opština Bratunac će  pomoći oko priključaka objekata na elektro mrežu, vodovod i kanalizaciju.

Rok za završetak radova je 360 dana, a obaveza korisnika je da se u objekat useli u roku od 30 dana nakon završetka radova.

Ukupna vrijednost projekta je oko dva miliona KM.