Šekovići: Obavezna vakcinacija pasa

Komunalna policija obavještava vlasnike pasa sa područja opštine Šekovići, da su dužni u veterinarskoj stanici Šekovići izvršiti registraciju pasa, označavanje psa mikročipom kao i vakcinisanje protiv bjesnila.

Psi se moraju držati u ograđenom dvorištu, a ako dvorište nije bezbjedno psi se moraju držati u boksovima ili vezani na lancu tako da ne mogu ugroziti prolaznike i stoku.

Ukoliko se vlasnici pasa ne budu pridržavali navedenih mjera, isti će se sankcionisati novčanom kaznom koja se kreće u iznosu od 300KM do 1000KM.