Milići: Budžet za narednu godinu 5.670.000 KM

Na prvoj sjednici SO Milići usvojen je budžet za 2021. godinu koji iznosi 5.670.000 KM. Odbornici su takođe, usvojili i plan investicija za narednu godinu u iznosu od devet miliona KM.

Načelnik opštine Milići Marko Savić kaže da je predvidjeno određeno smanjenje prihoda imajući u vidu situaciju sa korona virusom, tako da smo u smanjenom obimu planirali prihode od indirektnih poreza.

“Planiramo da u nekom narednom periodu, posebno kad formiramo opštinska odjeljenja, radimo na povećanju prihoda. Kada je u pitanju plan investicija za 2021. godinu on je u skladu sa srednjoročnim planom ulaganja“, kaže Savić.

Kako je rekao, SO Milići je 2019. godine usvojila strateški plan razvoja za naredne četiri godine. Projekti koji su u planu, predviđeni su da se rade u 2021. kao i oni projekti koji nisu realizovani u prošloj godini.

Na sjednici SO Milići usvojen je program zajedničke komunalne potrošnje, plan održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima kao i program zimskog održavanja puteva na području opštine. Odbornici su usvojili i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za 2021. godinu kao i programe utroška sredstava od naknade za šume i za eksploataciju mineralnih sirovina te program korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2021. godinu.