Milići: Konkus za dodjelu studentskih stipendija

Opština Milići raspisala je konkurs za dodjelu sedam opštinskih stipendija za školsku 2020/2021. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija na visokoškolskim državnim ustanovama,  studenti koji su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište na području opštine Milići, da su prvi put redovno upisani na godinu studija i da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, stipendiraće se studenti koji studiraju Medicinski, Građevinski, Mašinski, Rudarski (smjer podzemna eksploatacija), Prirodno-matematički (smjer fizika i matematika) i Elektrotehnički fakultet (smjer informacione tehnologije) .

Više o uslovima konkursa možete pročitati ovde

http://magic.ba/info/34-info/4246-milii-optina-milii-raspisala-konkurs-za-dodjelu-7-stipendija.html