Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima.

Ujedinjene nacije su 2014. godine donele odluku da 2. novembar bude Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima.

U svijetu je od 2007. godne do 2018. godine ubijeno 930 novinara, a počinioci u 90% slučajeva nisu kažnjeni, podaci su UNESCO-a.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima ombudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić, Ljubinko Mitrović i Jasminka Džumhur ranije su istakli da nijedan napad na novinare ne smije proći nekažnjeno, te pozivaju nadležne policijske organe i tužiteljstva u BiH da poduzmu sve mjere u cilju istraživanja svih radnji koje za posljedicu imaju ugrožavanje sigurnosti novinara i ograničavanja medijskih sloboda.

Ombudsmeni su istovremeno izrazili zabrinutost zbog nasilja nad novinarima, njihovog uznemiravanja i zastrašivanja.

Najveći dio građana BiH- 79 % sudionika istraživanja, smatraju „neprihvatljivom svaku vrstu napada na novinare i medije“, dok istovremeno čak 27% ispitanika u Republici Srpskoj i 17 % u Federaciji BiH opravdavaju nasilje. U poređenju sa 2018. godinom, rezultati predstavljaju zabrinjavajući porast broja građana (za cijelih 14%) koji opravdavaju nasilje nad novinarima u Bosni i Hercegovini.

Ovo je samo dio rezultata istraživanja koje su proveli Udruženje/udruga BH novinari i Fonadacija Friedrih Ebert u povodu 3. maja – Svjetskog dana slobode medija 2019. godine.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 506 građana iz cijele BiH i u periodu od 27.marta do 8. aprila 2019. Glavna istraživačka pitanja su se odnosila na mišljenje građana o nivou medijskih sloboda i poštivanju prava novinara u BiH, prepoznavanje političkih uticaja i pritisaka na medije, glavne prepreke slobodnom novinarstvu, te na  povjerenje  građana u različite vrste medija, uključujući i to koji su mediji ključni izvori informacija za njih i koliko javni medijski servisi ispunjavaju svoju misiju, informativne potrebe građana i  druge obaveze prema  bh.javnosti.

Građani BiH,  kao i zasebno oba entiteta,  su “značajno manje zadovoljni radom medija i novinara u FBiH i RS u odnosu na prethodne godine”.  Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u FBiH „uopće nije ili je djelomično prisutna“,  dok u RS  gotovo 90%  ispitnika smatra da “sloboda medija uopće nije ili je djelomično prisutna“ u ovom entitetu.

I dalje političare i političke stranke građani prepoznaju kao glavne kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda –  55 % ispitanika dijeli ovo mišljenje.

Podaci koji od početka oktobra govore nam da je u BiH od početka ove godine liniji za pomoć novinarima prijavljeno čak 5 prijetnji smrću, kao i 6 fizičkih napada. A trebamo uzeti u obzir da su to samo prijavljeni slučajevi. Treba imati u vidu da su se prijetnje novinarima dešale i tokom oktobra.

Prijetnje, napadi i zločini protiv novinara i dalje često prolaze nekažnjeno, što rezultira visokom dozom straha, uznemirenja, cenzure i autocenzure među novinarima, što potkopava slobodu medija i pravo javnosti na informisanje, a žrtve prepušta bespomoćnosti.

Izvor: Buka