Srebrenica: Javni poziv za bespovratna sredstva
Opština Srebrenica objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica.
Bespovratna sredstava se dodeljuju za podsticaj malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica kao podrška za novo zapošljavanje, samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanredne situacije izazvanog pandemijom virusa „Covid-19“.
Namjena sredstava je podrška MSP-ima i preduzetnicima na području opštine Srebrenica za novo zapošljavanje slabo upošljivih kategorija stanovništva (mladih, žena, djece poginulih boraca VRS i RVI i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS) koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih u filijali ZZZ RS u Srebrenici, fizičkim licima za samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanrednog stanja.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Detaljnije informacije u vezi poziva mogu se pogledati na linku ispod
Izvor: UPS Media