Konkurs za esej o miru

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za učešće u literarnom i umjetničkom takmičenju na temu: „25 godina mira” Ova inicijativa ima za cilj da podstakne mlade ljude da promisle šta njima znači mir i da na taj način povećaju svoj angažman u promovisanju ljudskih prava, političke i društvene stabilnosti i tolerancije u Bosni i Hercegovini.

Poziv je otvoren za mlade ljude od 18 do 30 godina. Aplikanti moraju biti državljani Bosne i Hercegovine a mogu se prijaviti za učešće pojedinačno ili kao organizacije civilnog društva. Odabrani pojedinci će učestvovati u online radionici na temu: „Uvod u tranzicionu pravdu i izgradnju mira” koju će održati eksperti iz te oblasti – univerzitetski profesor iz Sarajeva i mirovna aktivistkinja iz civilnog društva, nakon čega će uslijediti literarno i umjetničko takmičenje.

Panel za odabir učesnika sastavljen od predstavnika Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i partnerskih organizacija će odabrati najbolje eseje i umjetničke radove na osnovu smjernica i kriterijuma koji će biti saopšteni tokom online radionice. Panel neće znati identitet autora radova.