O virusu samo loše vijesti

Medijsko izvještavanje o temama vezanim za virus korona pretežno je uznemirujućeg karaktera, a tek trećina sadržaja su edukativni i ohrabrujući za čitaoce, pokazala je analiza tri bh. portala s kraja septembra.

Na portalima Fokus.ba, Bljesak.info i Buka.com u periodu od 21. do 25. septembra ukupno su objavljena 193 članka u vezi sa pandemijom virusa korona, od čega je ova analiza okarakterisala kao uznemirujuće njih 124, dok je zabilježeno 41 ohrabrujućih i 28 edukativnih članaka.

Tokom odabranog perioda, praćene su i analizirane sve vijesti koje javljaju o virusu i njegovim posljedicama na tri portala, a članci su razvrstani u tri prepoznate kategorije.

Kao uznemirujuće, označene su one vijesti koje prenose i naglašavaju društvene probleme koje je virus izazvao, na poljima ekonomije, zdravstva i društvenog života. Ohrabrujućima su smatrane one vijesti koje sadrže informacije o suzbijanju virusa, one koje javljaju o padu broja zaraženih, kao i one u kojima se govori o perspektivnim medicinskim rješenjima u borbi protiv pandemije. U kategoriji edukativnih vijesti izdvojene su one koje izvještavaju o naučnim otkrićima u vezi sa virusom i njegovim liječenjem, te vijesti o zaštitnim mjerama koje su obavezne za sve građane.

Ceo tekst na www.media.ba klik na link ovdje