Radi ambulanta Skelani

Direktor Doma zdravlja Srebrenica Aleksandar Vasić obavjestio je da su četiri zaposlena iz ove ustanove, koji su bili u kontaktu sa inficiranim osobama u ambulanti Skelani, ponovo na svojim radnim mjestima te da nemaju potizivan test na Covid19. O dnaas je ponovo otvorena ambulanta u Skelanima a prostorije su u potupunosti dezinfikovane i pripremljene za normalan rad.

Iz epidemiološke službe Doma zdravlja u Srebrenici saopštili su da je do danas iz kućne izolacije odjavljeno 18 osoba a da se pod mjerama zdravstvenog nadzora nalazi sedam osoba kao i jedna osoba u karantinskom nadzoru.

Od novih testiranih osoba a bilo ih je ukupno šetiri ni jedna nije pozitivna na Covid19 – saopštio je direktor Doma zdravlja Srebrenica Aleksandar Vasić.