Zagađenje kao nikad ranije

Već dva mjseca javnost u regiji je alarmirana u vezi izuzetno visokog stepena aero zagađenja, ne samo u urbanim centrima, već sve češće i u manjim gradskim sredinama pa i ruralnim predjelima. Situacija je skoro ista u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori a lokalne vlade i vlasti ili ne reaguju nikako ili su na tragu mlakih objašnjenja i umirivanja javnosti.

Sarajevo je i ove godine u samom vrhu liste gradova sa najzagađenijim vazduhom u svijetu, ali sada se na toj listi sve  „bolje“ kotiraju i manje balkanske sredine poput Valje, Užica ili još manjeg Kosjerića u zapadnoj Srbiji. Šta je ovim sredina zajedničko? Prisustvo lokalne „prljave“ privrede i proizvodnje bez zaštite od štetnih emisija, ali i sve veći broj individualnih ložišta jer ljudi masovno otkazuju daljinska grijanja zbog visokih cjena.

Ako izuzememo srbijansku željezaru u Smederevu, koju ovih dana javnost u Srbiji optužuje za prekomjerno zagađenje vazduha u Beogradu, regija nema mnogo ovako velikih zagađivača. Ipak vazduh je odnekle zagađen a sve je izvesnije zagađenje i u malim sredinama i gradskim centrima u brdsko planinskim predjelima u kojima je čist vazduh sinonim za prirodne ljepote tih predjela. Hoće li tako ostati lili će klimatske promjete sve to promjeniti ostaje da vidimo. Ono što sami moramo uraditi jeste da hitno nešto učinimo i preduzmemo akciju akko bi se makar u simboličnoj mjeri stvari popravile.