Granica i dalje sporna

Granica između Srbije i BiH duga je 335 kilometara, a sporni su dijelovi kod Zvornika, Bajine Bašte, potom pruga Beograd–Bar na dionici kroz BiH ali i neka sela u okolini Priboja. Srbija je predložila razmjenu teritorije na dva mjesta oko pruge, po principu metar kvadratni za metar kvadratni.

Što se tiče zemljišta oko hidroelektrana „Bajina Bašta“ i „Zvornik“, Srbija nikada nije zahtjevala ispravljanje granice na štetu BiH, već samo korišćenje malog dijela teritorije od stotinjak hektara na te dve lokacije. Beograd traži i mogućnost slobodnog korištenja kada je u pitanju brana i prihvata da je granica rijeka Drina.

Komisija za granice BiH nema mandat da pregovara o ponudi koju je sastavila Komisija iz Srbije. Sarajevo se takođe poziva i na odluku Badinterove arbitražne komisije ustanovljene 1991. godine, po kojoj su se sve države bivše Jugoslavije, na osnovu međunarodnog prava, obavezale da će poštovati mišljenje Badinterove komisije usvojeno na načelu međunarodnog prava, poznato kao „uti possidetis“ ili „kako posjedujete“. Na osnovu tog načela utvrdilo se da će granice BiH i Srbije biti one granice koje su one imale dok su bile u sastavu bivše Jugoslavije, pije raspada te države.