Finansijska podrška za obrazovanje osoba sa invaliditetom

Način na koji osoba sa invaliditetom može koristiti sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju u cilju stručnog usavršavanja je kroz programe koje Fond finansira ili sufinansira.

Ovi programi mogu uključiti dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom kako bi se unapredila njihova stručnost i omogućilo zaposlenje kroz vanredno srednje školovanje ili dodiplomatske i postdiplomatske studije.

Pravo na prijavu imaju osobe sa minimalnim procentom invaliditeta od 60%.

Više informacija na: https://fond.ba/

 

Izvor: mreza-mira.net