Zabranjen uvoz sjemenskog krompira iz Holandije

Republička fitosanitarna inspekcija je u okviru redovnog pregleda pošiljki u spoljnotrgovinskom prometu, zabranila uvoz sjemenskog krompira u količini od 6.250 kilograma porijeklom iz Holandije, zbog utvrđenog prisustva karantinski štetnog organizma.

Prilikom pregleda pošiljke izvršeno je uzorkovanje za laboratorijsku analizu. Na osnovu Izvještaja o ispitivanju utvrđeno je prisustvo štetnog organizma „Meloidogyne chitwoodi“. Rješenjem fitosanitarnog inspektora zabranjen je uvoz sporne pošiljke i naređen povrat pošiljaocu.

Obzirom na početak sjetvene sezone, inspektori posebnu pažnju prilikom kontrola u spoljnotrgovinskom prometu usmjeravaju na kontrolu kvaliteta sjemena poljoprivrednog bilja, sadnog materijala, đubriva i drugog poljoprivrednog repromaterijala, što je osnovni preduslov za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.

Imajući u vidu mjere koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske preduzima u cilju podsticanja poljoprivredne proizvodnje i obezbjeđivanja podrške domaćim proizvođačima, cilj rada fitosanitarne inspekcije je da svojim aktivnostima takođe obezbijedi snažnu podršku domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.