Rezultat ljudskog nemara – šumski požari

Sa dolaskom toplijih i sunčanih vremenskih perioda, određeni broj stanovništva počinje proljetne radove na uređenju livada, oranica i poljoprivrednih zemljišta za setvu, čisteći tako i paleći korov i rastinje.

Prethodnih godina, u periodu izvođenja takvih radova evidentiran je veliki broj šumskih požara i požara niskog rastinja kao rezultat nesavjesnog i neodgovornog ponašanja lica prilikom izvođenja pomenutih radova – spaljivanja organskog otpada.

Obično zbog nemarnosti ili loše procene vatra se otme kontroli što uzrokuje sve veći broj šumskih požara i požara niskog rastinja na većim površinama. Posledica takvog pristupa, iz godine u godinu je konstantan rast broja šumskih požara.

Posledice nesavesnog i neodgovornog ponašanja mogu izazvati ogromen štete na šumskim i poljoprivrednim dobrima, stambenim objektima a neretko i opasnosti po živote ugroženih lica.

U cilju preventivnih mera zaštite od požara a time i eliminacijom uzroka nastanka ove vrste požara, apelujemo da se strogo vodi računa pri ovim radovima.

Pre početka spaljivanja korova ili drugog biljnog otpada, dužnost je da se isto dojavi dežurnoj službi u TVSJ Bratunac, pri čemu se mogu dobiti sva potrebna upustva za bezbedno odvijanje radova.

– Spaljivanje korova i rastinja ne vršiti u blizini šuma i većih površina sa niskim rastinjem.

– Spaljivanje vršiti u periodu vremenskih uslova koji ne pogoduju brzom širenju vatre.

– Spaljivanje vršiti na manjim površinama koje se mogu kontrolisati.

– Nakon završenog spaljivanja obavezno pogasiti nesagorele ostatke.

Ako se desi da se i pored svih preduzetih mera, vatra otme kontroli, i da se ne može na bezbedan način uz raspoloživa sredstva pogasiti, obavezno u što kraćem vremenskom periodu obavestiti nadležnu vatrogasno – spasilačku jedinicu na besplatnu telefonsku liniju pozivajući broj – 123, ili nadležnu policijsku stanicu na besplatnu telefonsku liniju broj -122.

Protiv nesavesnih građana – počinioca izazivanja namernih paljevina zakonom su zaprećene visoke kazne, zato još jednom apelujem da se strogo vodi računa.

Zakonom o zaštiti od požara propisana je novčana kazna od 100 km do 1000 km za prekršaj fizičkog lica koje pali korov i drugi poljoprivredni otpad bez prethodnog obaveštenja vatrogasno – spasilačke jedinice i ukoliko ne preduzme sve neophodne radnje u cilju sprečavanja širenja vatre.

Takođe u Krivičnom zakonu Republike Srpske propisana su krivična dela koja se odnose na podmetanje požara – „Izazivanje požara“, „ Paljevina“ i „Izazivanje opšte opasnosti“ .

Glavni problem sve većeg broja šumskih požara je osjećaj neodgovornosti kod ljudi.

Vrhunac nesavesnog ponašanja i neodgovornog odnosa prema društvenoj svojini i svojini drugog lica.

I pre su se izvodili isti radovi u ovim periodima godine, ali savest građana je bila na visokom nivou, čuvala se kako društvena imaovina tako i imovina drugih. Počinioci su bili ekspresno sankcionisani, tako da je nezamislivo bilo ovo što se danas dešava po tom pitanju.

Veliki šumski požari kakvi su bili recimo 2012. godine pričinili su ogromne štete na našim i onako već siromašnim krajevima.

Zato još jednom upućujemo apel i molbu stanovništvu da strogo vodi računa. Čuvajmo prirodu , treba nam a trebaće i posle nas, navodi se u saopštenju na sajtu opštine Bratunac.