Opštinski poziv za finansiranje sportskih organizacija i udruženja

Do 31. januara tekuće godine otvoren je javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta grada Zvornika za finansiranje i sufinansiranje sportskih organizacija i udruženja u 2024. godini.

Sredstva se dodjeljuju sportskim udruženjima, sportskim klubovima i pojedincima sa područja grada Zvornika s ciljem finansiranja, odnosno sufinansiranja troškova redovnih djelatnosti i sportskih takmičenja u ovoj godini. Budžetska stavka namijenjena za potrebe ovog poziva iznosi 800.000 KM.

Prilikom konkurisanja na Javni poziv neophodno je dostaviti popunjene obrasce br. 1 i br. 2, kao i prateću dokumentaciju propisanu ovim obrascima. Obrasci se mogu preuzeti na internet stranici grada Zvornika ili lično u kancelariji broj 12.

Odluku o dodjeli sredstava sportskim klubovima donosi Skupština grada Zvornika, a na prijedlog Komisije za sport i kulturu, nakon sprovođenja Javnog poziva. Finansijski i narativni izvještaj o utrošku sredstava korisnici su dužni podnijeti do 31. januara za prethodnu godinu, a grad Zvornik putem Komisije za nadzor namjenskog utroška sredstava vrši kontrolu nad istim.