Javni poziv za pohađanje obuke za pisanje poslovnih planova

Na području sjeveroistočne BiH firma „Solvia FME“ organizovaće obuku za pisanje poslovnih planova i pripremu projektnih prijedloga za prijavu na javne pozive u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Obuka se održava u okviru projekta: „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini”.

Javni poziv za pohađanje obuke za pisanje poslovnih planova i pripremu projektnih prijedloga za prijavu na javne pozive u poljoprivredno-prehrambenom sektoru biće otvoren do 14. aprila. Pravo na poziv imaju  lica koja već pružaju ili namjeravaju pružati usluge pripreme projektnih prijedloga i poslovnih planova u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, te poljoprivredni proizvođači, prerađivači prehrambenih proizvoda i stanovništvo ruralnih područja koji žele da se obuče za samostalnu pripremu poslovnih planova.

Nakon završene prijave, biće odabrano 20 polaznika, a obuka će se vršiti u Centru za edukacije u Bijeljini i trajaće 60 radnih sati.

Ovaj projekat  ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta, a zatim podršku oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom koja je uticala na sve sfere ljudskog života. Finansira se sredstvima Evropske unije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), uz zajedničko sufinansiranje UNDP-a i Češke razvojne agencije.

Vedrana Bogdanović