Vozačka vještina – sa oca na sina!

Saobraćajni stručnjaci nas savjetuju da pri odabiru autoškole moramo biti izuzetno obazrivi i imati dobar uvid u kvalitet rada određene autoškole. Stručnjaci smatraju da  treba obratiti pažnju na stručnost i sposobnost instruktora, koji sa nama treba da prođe kroz teorijski dio, a zatim kroz mnogo važniji, praktični dio u kome učimo kako postati dio saobraćaja i uključiti se u isti. U toj fazi instruktor je dužan uputiti kandidate u to koje su njihove obaveze i odgovornosti tokom obučavanja, a kasnije i tokom polaganja. Pri izboru autoškole uvijek bi trebali poslušati recenzije drugih kandidata koji su već prošli kroz obuku.

Tradicija, naslijeđen posao od roditelja, dugogodišnja tradicija, stručan kadar su odlike koje čine Autoškolu „Signal“ iz Bratunca. Autoškola „Signal“ je prva osnovana škola u Bratuncu, njen osnivač je Stojan Milovanović.

Stojanov sin Mladen Milovanović osnovao je, 2008. godine, svoju Autoškolu. Odrastajući uz oca koji se bavio ovim poslom i u Mladenu se javila želja da bude instruktor i preuzme posao od oca.

Milovanović kaže da ovaj posao nosi dosta odgovornosti, nije lako pripremiti nekoga da postane dio saobraćaja. Često zna da bude i stresan, ponekad uz sav trud instruktora  kandidati ne ulože sav trud prilikom obuke, ali svakako da ovaj posao ima više dobrih strana, upoznaju se novi ljudi, stiču se nova prijateljstva. I ono što je najbitnije kandidati su zadovoljni, mnogi polaznici Autoškole su danas vrhunski vozači.

Prva stvar koju je potrebno uraditi prije polaganja testova i obuke jeste priložiti ljekarsko uvjerenje, zatim je potrebno kandidata provesti kroz poznavanja propisa iz bezbjednosti saobraćaja na putevima i obuku za prvu pomoć. Polaganje testova se sastoji iz 20 teorijskih pitanja, 10 pitanja poznavanja saobraćajnih znakova, 10 pitanja poznavanja raskrsnica. Prva pomoć obuhvata takođe 10 pitanja. Kada kandidat položi testove za polaganje vozačkog ispita i testove prve pomoći, može pristupiti praktičnom dijelu, obuci vožnje. Obuka obuhvata 17 dana ili 34 časa, u toku jednog dana odrade se dva časa,a jedan čas traje 45 minuta.

Nažalost, danas živimo u vremenu kada drastičan rast cijena određuje naš izbor prilikom kupovine određenih proizvoda, u ovom smislu prilikom izbora Autoškole često odaberemo onu koja nudi najjeftinije usluge. Cijena jeste bitna, ali nije presudna, uvijek treba da imamo na umu kvalitet škole, utisak drugih kandidata i stručan kadar. Autoškola Signal se trudi da održi cijenu koja će biti prihvatljiva kandidatima i zadovoljiti troškove Autoškole.

Cijena jeste porasla u odnosu na prethodnu godinu, ali moramo imati na umu da cijene konstantno variraju i skaču u svim domenima. Cijena troškova za vozačku dozvolu iznosi 950 BAM, u tu cijenu je uključeno ljekarsko uvjerenje, predavanje teorije testova, predavanje prve pomoći i uplata za polaganje prve pomoći, testova i polaganje vožnje.

Trudimo se da imamo razumijevanje za sve kandidate i imamo mogućnost plaćanja u dvije rate. Ljudi smo i sve je stvar dogovora između instruktora i kandidata.Često imamo kandidate iz udaljenih lokalnih krajeva, kao sto su Skelani u pitanju, tim kandidatima izlazimo maksimalno u susret zbog organizacije prevoza iz udaljenog mjesta. –istakao je Milovanović

Milovanović je naglasio da je cilj Autoškole prvenstveno zadovoljan kandidat i dobra priprema i obuka, detaljna obuka kroz poznavanje propisa iz bezbjednosti saobraćaja na putevima, bezbjedno upravljanje vozilom. Dobro obučen kandidat za završni ispit i na kraju ono najbitnije, siguran vozač. Autoškola „Signal“ predstavlja garanciju za kvalitetno osposobljavanje kandidata u dobre i savjesne vozače A B C C1 CE kategorije.

Potrebne informacije i upite u vezi Autoškole „Signal“ možete poslati na email signal.bratunac@gmail.com

Vedrana Bogdanović