Kako Z generacija konzumira medije

Gen Z je generacija rođena od sredine 1990-ih do 2010-ih. Odrasli su uz tehnologiju i strastveni su korisnici/e digitalnih medija. Kao rezultat toga, njihove navike potrošnje medija se razlikuju od ostalih generacija, osim što će ispred njih zasigurno biti generacija Alpha koja je rođenja početkom 2010-ih, ali oni su još uvijek mladi da bismo ih posmatrali kroz konzumaciju medijskog sadržaja.

Generacija Z je uvijek online.

Prema globalnom istraživanju provedenom 2021. godine, ispitanici/e koji pripadaju generaciji Z u prosjeku su tri sata dnevno na aktivnostima na mreži. Ovo je dvostruko više vremena nego što ga troše starije generacije, što pokazuje koliko su digitalno povezani. Koliko se ovaj broj pomiče naprijed govori drugo istraživanje koje je urađeno godinu kasnije, prema kojem u prosjeku pripadnici/e generacije Z provode četiri sata dnevno na društvenim mrežama, a skoro dva od pet ispitanika/ca (38%) provode čak i više vremena.

Prema istraživanju Pew Researcha, generacija Z troši više vremena na digitalni sadržaj nego gledajući TV ili koristeći druge tradicionalne medije. Na pitanje kako dolaze do vijesti i informacija koje su im potrebne, 65% mladih od 18 do 24 godine reklo je da ih dobijaju iz digitalnih izvora.

Gen Z se također u velikoj mjeri oslanja na društvene mreže za vijesti. Prema istraživanju, 66% pripadnika/ca generacije Z je reklo da dobijaju vijesti sa društvenih mreža poput Instagrama, Facebooka i Twittera.

Za razliku od drugih generacija, generacija Z također preferira video u odnosu na tekst.

Iyvor i cijeli tekst na: balkanmedia.org