Mreža mira povodom Dana migranata

Mreža za izgradnju mira, koalicija koja okuplja 224 članice, organizacije i škole iz cijele BiH koja čini sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, a djeluje sa ciljem da gradi održivi mir izdaje Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana migranata koji se obilježava 18. decembra/prosinca.

Međunarodni dan migranata obilježava se na dan kada ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila 2000. godine, na desetu godišnjicu usvajanja Međunarodne konvencije za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.

Na putu ostvarivanja osnovnih prava i sloboda, osobe u pokretu se često susreću sa velikim preprekama u rješavanju egzistencijalnih problema i ostvarivanju njihovih prava, prema relevantnim međunarodnim konvencijama i drugim pravnim aktima.

„Moj aktivizam je vezan za pomoć i borbu za prava migranata i izbjeglica, osobito koje se nalaze u pokretu u mom gradu, a i cijeloj Bosni i Hercegovini. U vremenima kada se njihova prava zaista krše, svaki dan imamo neke vijesti, ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i Evrope, velika je stvar kada vas neko pored svih nevolja i iskušenja podrži i podrži vaš rad“, kazao je Nihad Suljić prilikom primanja Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ čiji je dobitnik za 2021. godinu i to baš za zalaganje za prava i slobode osoba u pokretu u Bosni i Hercegovini.

Dobitnica Mirovne nagrade za 2020. godinu, Zehida Bihorac Odobašić također nije mogla ostati imuna na položaj i patnje osoba u pokretu koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, a pogotovo na području Unsko-sanskog kantona.

„Bosna i Hercegovina je potpisnica konvencije o ljudskim pravima, potpisnica raznih deklaracija koje garantiraju prava, kako građanima Bosne i Hercegovine, tako i svim onima koji se nađu na području Bosne i Hercegovine. Međutim, svjedoci smo da niži nivoi vlasti veoma često donose odluke koje su u potpunoj suprotnosti sa onima čega je Bosna i Hercegovina potpisnica i za šta se deklarativno zalaže“, kazala je Bihorac Odobašić povodom primanja Mirovne nagrade te dodala kako „čovjek mora pomoći drugom čovjeku u nevolji“.

Osobe u pokretu u Bosni i Hercegovini često su izložene govoru mržnje, što nerijetko dovodi i do zločina iz mržnje. Mreža za izgradnju mira ulaže napore da na ove pojave ukazuje i reaguje te poziva sve druge da urade isto. Zajedničkim naporima stvaramo bolje okruženje, okruženje dostojno čovjeka, za osobe u pokretu u našoj zemlji.

Stoga, apelujemo na sve nadležne institucije, posebno one koje se neposrednije bave pitanjima osoba u pokretu, da u svakoj prilici poštuju zakonska i ljudska prava te da poduzmu odgovarajuće mjere, zaštite i adekvatno odgovore na kršenja ljudskih prava osoba u pokretu.

 

Izvor fotografije: Pixabay